Fitnessopplysningen

Øvelse: T-bar roing

t-bar, roing, rygg, muskler, latissimus

T-bar roing er en øvelse som trener de fleste musklene i ryggen. Hovedmusklene som trenes er M. Latissimus dorsi, Mm. Rhomboideii og M. Deltoideus posterior.


Instruks:
1 - Stå med en knekk i benene og en nøytral/rett rygg.
2 - Benytt et V-formet håndtak (eller håndtakene på apparatet) og løft vekten mot brystet, med fokus på ryggen.
3 - Unngå å løfte med benene, da det er muskulaturen i ryggen som skal brukes.
Tips! - Unngå å benytte store vektskiver, da disse vil kollidere mot/treffe brystet, og man vil få en mindre bevegelsesbane og derved mindre effekt av øvelsen. Benytt derfor vekskiver med en noe mindre diameter.

Plan: Sagital/Horisontal
Agonist/hovedmuskel: M. Latissimus dorsi, Mm. Rhomboideii, M. Deltoideus posterior
Synergist/hjelpemuskel: M. Trapezius - Pars transversus, M. Brachialis, M. Biceps Brachii
Antagonist/Motvirkende muskel: M. Deltoideus - Anterior
Variasjonsmuligheter: Supinert eller pronert grep, Kroppsvinkel
Progresjon/Vanskeligere øvelse: -
Regresjon/Enklere øvelse: -

Leddmekanikk i konsentrisk fase:
Skulderleddet: Ekstensjon (albuene tett inntil kroppen), Horisontal abduksjon (høye albuer)
Albueleddet: Fleksjon
Skulderblad: Adduksjon, innadrotasjon og depresjon


Kilder:
Afpt - Treningslære 2