Fitnessopplysningen

Ordliste - Kropp og trening

ordbok, ordliste

I treningsverden finnes det mange ord og uttrykk, som ikke alltid er selvforklarende. I tillegg så er flere av navnene og uttrykkene på latin. På denne siden finnes ordlister med enkle oversettelser/forklaringer av de vanligste ordene relatert til trening og kropp.
Generelle begreper

AnatomiLæren om kroppens oppbygning
BaseøvelseØvelse som går over to eller flere ledd og involverer flere muskler og muskelgrupper
DiffusjonFlyt av et emne fra høy konsentrasjon til lav konsentrasjon
EkstensjonStrekke
Ekstensorer i underarmenStrekkere i underarmen
FleksjonBøye
Fleksorer i underarmenBøyere i underarmen
FysiologiLæren om kroppens funksjon
IsoleringsøvelseØvelse som fokuserer på en muskel
FailureUtmattelse
SubmaksimaltIkke til failure/utmattelse

Skjelett og kroppsdeler på latin

Abdominal Mage
Acetabulum Hofteskålen
Acromion Skulderhøyden
Aponeurose Seneplate (fascia)
Art. /articulation Ledd
Arterie Blodåre fra hjerte
Arterioler Mindre arterie
Cervikal Nakke
Clavicula Kraveben
Corpus Kropp/hoveddel av skjelettdel
Costa Ribben
Crista iliaca Bekkenkammen
DIP Distale Inter Phalangealledd (siste fingerledd)
Fascia Muskelhinne
Femur Lårbenet
Fibula Leggbenet
Hallucis Storetå
Hemoglobin Oksygenbindende emne i blodet
Humerus Overarmen
Ilium Bekkenben
Lig. Ligament
Lumbal Korsrygg
M. Muskel
MCP Første fingerledd
Metacarpal Mellomhånden
Metatarsal Mellomfoten
Mm Muskler
N. Nerve
Nn Nerver
Patellae Kneskålen
Pelvis Hele bekkenet
Phalang/Falang Finger
PIP Proximale Inter Phalangealledd (andre fingerledd)
Pollicis Tommel
Processus spinosus Ryggtaggene
Processus transversus Tverrtaggene
Processus Tagg/utskudd
Radius Spolebenet
Sacrum Korsbenet
Scapulae Skulderbladet
Sternum Brystben
Tarsus Foten
Thorakal Brystrygg
Tibiae Skinnebenet
Ulna Albubenet
Vene Blodåre til hjertet
Venole Mindre vene

Begreper på latin

Abduksjon Fra midtlinjen
Adduksjon Mot midtlinjen
Accessorisk Hjelpende
Angulus Vinkel
Anterior/Ventral Foran/fremre
Ascendens Oppadstigende
Breve Brede
Caput Hode
Collateral Sidestabiliserende
Condylus Stor kul
Crista Kant/kam/ås
Deprimere Senke
Descendens Nedadgående
Distalt Lengst fra sentrum
Ekstra Utenfor
Elevere Heve
Epicondyl Liten condylus (kul)
Externus Ytre
Fascies Flate
Fossa Grop
Inferior Nedre
Infra Under
Innervasjon Å få nervesignaler fra
Inspirasjon Å puste inn
Inter Mellom
Internus Indre
Intra Inne i
Ipsilateralt Til samme side
Kontralateralt Til motsatt side
Labium Leppe/kant
Lateral fleksjon Sidebøyning
Lateral rotasjon Utoverrotasjon
Lateral Til siden
Linea Linje
Longum Lange
Magnus Stor
Majus/majoris Stor
Margo Kant
Maximus Stor
Medial rotasjon Innoverrotasjon
Medial Mot midten
Medius Mellom/midtre
Membran Hinne
Minimus Minste/liten
Minus/minoris Liten
Oblique Skrå
Os/ossis Ben
Palmar Mot håndflaten
Pars Del
Plexus Nerveflette
Posterior/dorsal Bak/bakre
Profundus Dyp
Proksimalt Nærmest sentrum
Pronere Rotere håndflaten ned
Rami Gren
Ramus Kant/ramme
Rectus Rett
Septum Skillevegg
Spina Kant/ås
Sub Under
Superfiscialis Overfladisk/ytre
Superior Øvre
Supinasjon Rotere håndflaten opp
Supra Over
Synapse Kobling nervecelle-nervecelle
Transversum Tverrgående
Trochanter Stor kul (hofte)
Tuberculum Kul
Tuberositas Ruglete overflate
Vertebrae Virvel

Muskler på latin

Biceps brachii Tohodete armbøyer
Deltoideus Skuldermuskelen
Erector spinae Ryggstrekkere
Gastrocnemius Tohodete leggmuskel
Gluteus Setet/rumpa
Hamstring mm semimembranosus, semitendinosus, biceps femoris
Latissimus dorsi Store brede ryggmuskel
m.trapezius Kappemuskelen
Pectoralis major Store brystmuskel
Pectoralis minor Lille brystmuskel
Quadriceps Firehodete knestrekker/muskler på forside lår
Rotatorcuffen/SITS mm infraspinatus, teres minor, supraspinatus, subscapularis
Soleus Flyndremuskelen
Triceps brachii Trehodete armstrekker