Fitnessopplysningen

Vitamin B6

kosttilskudd, vitamin b6, b6, piller

Vitamin B6 er et av B-vitaminene, og er et essensielt vitamin, noe som betyr at vi må tilføre vitaminet via kosten fordi kroppen ikke klarer å produsere vitaminet selv. Vitaminet er viktig for at kroppen skal kunne bruke og lagre energi fra proteiner og karbohydrater, dannelsen av hemoglobin (røde blodlegemer), omdanning av tryptofan til niacin og dannelse av antistoffer, hormoner og signalstoffer til nervesystemet.

Vitaminet finnes ofte som tilskudd av ulike slag. To eksempler på dette er multivitamin og ZMA. Den høyeste dosen som er tillatt som kosttilskudd i Norge er på 4,2 mg (døgndose). I flere andre land er denne grenseverdien flere ganger høyere. I tillegg er det i Norge satt en øvre grense for bruk over lang tid, på 25 mg.

Rollen Vitaminet B6 spiller i kroppen er som et koenzym. Et koenzym er et stoff som forbedrer virkningen til et enzym. Et enzym er et protein som fungerer som en katalysator for å formidle og fremskynde en kjemisk prosess. Enzymene som B6 hjelper er primært involvert i cellulær proliferasjon og regulering.

Vitamin B6 kommer i form av pyridoksin, pyridoksal og pyridoksamin, men blir i kroppen omgjort til PLP (pyridoksalfosfat) i leveren og tarmene, for deretter å bli bundet til serum albumin og blir transportert til perifert vev i kroppen. Men det er kun pyridoksal som kan bli omdannet til PLP direkte.

En av fordelene med vitamin B6 er at det ser ut til å øke aktiviteten til enzymet som konverterer L-DOPA til dopamin. Denne økningen skjer hovedsakelig i hypothalamus. Dopamin er et viktig signalstoff ved signaloverføring av impulser mellom nerveceller i hjernen. Dopamin er mest kjent som et “belønningssystem” i hjernen, men har også betydning for kontroll av viljestyrte bevegelser. Det er på grunn av denne sammenhengen at det foreligger en hypotese om at vitamin B6 kan fremme intensiteten og frekvensen av drømmer. Hypotesen går ut på at dette skjer på grunn av økt aktivitet under REM-søvn, som er da drømmer som regel forekommer. Ved testing av subjektiv intensitet av en drøm har doser på 100 og 250 mg vist å øke intensiteten av drømmer i forhold til placebo. Det bemerkes her at dette var en subjektiv test, hvor forsøkspersonene selv rapporterte resultatene.

I tillegg ser det ut som at B6 indirekte reduserer verdiene av prolaktin. Prolaktin er nært beslektet med veksthormon og har evne til å stimulere vekst og modning av de melkeproduserende kjertlene i brystvev. Det er funnet noe ulike resultater når det kommer til hvorvidt B6 øker veksthormon. Den generelle trenden er at dette skjer ved høye doser, men ikke i den grad at det er statistisk signifikant. En test på friske kvinner som fikk 200 mg B6, to ganger daglig, viste en “ikke signifikant” trend til å øke veksthormon om natten. Ved en sykkeltest fikk forsøkspersoner tilført 600 mg B6 under fysisk aktivitet, noe som økte veksthormon (i forhold til kontrollgruppen), men denne økningen viste seg at kunne skyldes at kontrollgruppen hadde lavere normalnivå av B6. I tillegg viste mengder av B6 på 300 mg og ikke ha noen effekt for å øke veksthormon.

En økning av vitamin B6 ser ut til å (doseavhengig) redusere intracellulært kalsium i celler, i området 12 – 36 %, med en tilsvarende reduksjon av enzymet fettsyresyntase (fatty acid synthase - FAS). Denne reduksjonen antas å skyldes pyridoksin sin negative regulering av kalsiumsignalisering og virkningene kalsium har på fettvev. Det er også funnet at det å supplementere 30 mg B6 (pyridoksin) med 2,25 g leucin, av overvektige personer, endrer luftutvekslingen, noe som er beregnet å øke fettreduksjon med 33,6 g om dagen.

I for høye doser er det vist at vitamin B6 er svært giftig, og kan føre til blant annet nerveskader. Den laveste døgndosen som er vist å gi negative virkninger er 200 mg. Dette er over 40 ganger den tillatte døgndosen i produkter som selges i Norge, så om man handler i Norge vil det være vanskelig å oppnå slike doser. Men det bemerkes at det selges produkter i andre land som har mye høyere døgndoser enn det Norge har. I tillegg har varigheten hvor man tar en gitt døgndose noe og si for graden av negative virkninger.

B6 finnes naturlig i kosten og fåes i mange matvarer. De matvarene med mest av vitaminet er kjøtt fra fugl og svin, lever, egg, fisk, kornvarer og egg.

Anbefaling:


Det sees ikke noe stort behov for å supplementere med vitamin B6 i form av kosttilskudd da vitaminet finnes i de fleste matvarer, slik at dagsbehovet blir nådd med et variert kosthold. I tillegg er matvarer som gjerne benyttes mye av folk som trener rik på vitaminet.

Ps: Kosttilskuddet ZMA, som inneholder vitamin B6, vil få en egen artikkel i fremtiden.

Kilder: Allgood VE1, Cidlowski JA Vitamin B6 modulates transcriptional activation by multiple members of the steroid hormone receptor superfamily. J Biol Chem. (1992)
Zhang SM1, et al Plasma folate, vitamin B6, vitamin B12, homocysteine, and risk of breast cancer. J Natl Cancer Inst. (2003) http://www.medicinenet.com/script/main/art.asp?articlekey=13153
Albersen M1, et al The intestine plays a substantial role in human vitamin B6 metabolism: a Caco-2 cell model. PLoS One. (2013)
Fonda ML1, Trauss C, Guempel UM The binding of pyridoxal 5'-phosphate to human serum albumin. Arch Biochem Biophys. (1991)
Pyridoxal Phosphokinases: I. Assay, Distribution, Purification, and Properties
Ngo EO1, et al Absence of pyridoxine-5'-phosphate oxidase (PNPO) activity in neoplastic cells: isolation, characterization, and expression of PNPO cDNA. Biochemistry. (1998)
Jang YM1, et al Human pyridoxal phosphatase. Molecular cloning, functional expression, and tissue distribution. J Biol Chem. (2003)
Mappouras DG1, Stiakakis J, Fragoulis EG Purification and characterization of L-dopa decarboxylase from human kidney. Mol Cell Biochem. (1990)
https://sml.snl.no/dopamin
Delitala G, et al Effect of pyridoxine on human hypophyseal trophic hormone release: a possible stimulation of hypothalamic dopaminergic pathway. J Clin Endocrinol Metab. (1976)
Allen GF1, et al Pyridoxal 5'-phosphate deficiency causes a loss of aromatic L-amino acid decarboxylase in patients and human neuroblastoma cells, implications for aromatic L-amino acid decarboxylase and vitamin B(6) deficiency states . J Neurochem. (2010)
Sharma SK1, Dakshinamurti K Effects of serotonergic agents on plasma prolactin levels in pyridoxine-deficient adult male rats. Neurochem Res. (1994)
Pace-Schott EF1, et al SSRI treatment suppresses dream recall frequency but increases subjective dream intensity in normal subjects. J Sleep Res. (2001)
https://sml.snl.no/prolaktin
Ebben M1, Lequerica A, Spielman A Effects of pyridoxine on dreaming: a preliminary study. Percept Mot Skills. (2002)
Zemel MB1, Bruckbauer A Effects of a leucine and pyridoxine-containing nutraceutical on fat oxidation, and oxidative and inflammatory stress in overweight and obese subjects. Nutrients. (2012)
Clayton PT B6-responsive disorders: a model of vitamin dependency. J Inherit Metab Dis. (2006)
Dakshinamurti K1, Lal KJ, Ganguly PK Hypertension, calcium channel and pyridoxine (vitamin B6) . Mol Cell Biochem. (1998)
Villarroel P1, et al Adipogenic effect of calcium sensing receptor activation. Mol Cell Biochem. (2013)
He YH1, et al The calcium-sensing receptor promotes adipocyte differentiation and adipogenesis through PPARγ pathway. Mol Cell Biochem. (2012)
Barletta C, et al Influence of administration of pyridoxine on circadian rhythm of plasma ACTH, cortisol prolactin and somatotropin in normal subjects. Boll Soc Ital Biol Sper. (1984)
Ren SG1, Melmed S Pyridoxal phosphate inhibits pituitary cell proliferation and hormone secretion. Endocrinology. (2006)
Moretti C, et al Pyridoxine (B6) suppresses the rise in prolactin and increases the rise in growth hormone induced by exercise.N Engl J Med. (1982)
Schaumburg H, et al Sensory neuropathy from pyridoxine abuse. A new megavitamin syndrome. N Engl J Med. (1983)
Parry GJ, Bredesen DE Sensory neuropathy with low-dose pyridoxine. Neurology. (1985)
https://www.apotek1.no/kost-og-ernaering/vitaminer-mineraler/vitamin-b6