Fitnessopplysningen

Beregning av kaloribehov

mat, grønnsaker, kalorier, kjøtt

Dietter er ofte laget med bakgrunn i en beregning av en persons kaloribehov, noe som ofte gjøres for å finne et ca. startnivå for en diett, slik at man ikke legger seg for høyt eller for lavt på kalorimengden, avhengig av målene. Her presenteres kjente metoder for beregning av kalori- eller energibehovet, til en person i løpet av en dag.

Det første som beregnes er BMR eller ”Basal Metabolic Rate”, som er hvileforbrenningen. Dette er det en person vil forbrenne om han eller hun ligger helt stille i sengen, hele dagen. For beregning av BMR finnes det ulike formler for kvinner og menn. I tillegg finnes flere kjente formler for beregning av BMR. Her presenteres to formler, som er de to mest kjente. Det er ”Harris Benedict” og ”Mifflin. Begge metodene har ulike formler for menn og kvinner. ”Harris Benedict” er den av fomlene som har vært den mest populære frem til nå.

Harris Benedict

Menn:
BRM=66,47+(13,75*Vekt)+(5*Høyde)-(6,75*Alder)

Kvinner:
BMR=655,1+(9,56*Vekt)+(1,84*Høyde)-(4,67*Alder)

Den andre kjente metoden for å beregne BMR kalles Mifflin og begynner å bli den mest populære beregningsmetoden i disse dager.

Mifflin

Menn:
BMR =(10*Vekt)+(6,25*Høyde)-(5*Alder)+5

Kvinner:
BMR=(10*Vekt)+(6,25*Høyde)-(5*Alder)-161

Det finnes ikke noe grunnlag for å si at den ene metoden er bedre enn den andre, så her kan man fritt velge den man vil.

For å finne fram til det daglige kaloribehovet må man også ta hensyn til det man forbrenner utover hvileforbrenningen. Dette er den energien som kreves for alt som gjøres i løpet av dagen som arbeid, trening osv. Dette beregnes ved å benytte en faktor for hvor aktiv en person er i løpet av dagen. Denne faktoren kalles PAL, eller ”physical activity level” og ganges med den beregnede BMRen.

Kaloribehov = BMR * PAL

En oversikt over ulike PAL-verdier er vist i tabellen under.

Livsfunksjoner (BMR) 1,0  
Lite eller ingen aktivitet (stillesittende arbeid) 1,2  
Lite aktiv (sporadisk trening) 1,3 1,4
Middels aktiv (trening 3 - 5 dager i uken) 1,5 1,6
Høy aktivitet (trening 6 - 7 dager i uken) 1,7 1,8
Hardt fysisk arbeid og høy aktivitet (trening 6 - 7 dager i uken) 1,9 2,0

Videre justerer man energiinntaket etter målene man ønsker. For vektnedgang reduseres kaloriinntaket, mens for vektoppgang økes kaloriinntaket. Forslag til justering er 10 % opp eller ned for en noe langvarig prosess, mens en justering på 20 – 30 % vil være mer aggressivt og passe for en mer kortvarig prosess.